Supermarketing – 2017/2018

Het doel dat BAJK samen met ZLTO, haar partners en diverse onderwijsinstellingen binnen dit project gesteld heeft is:

‘Kennis op doen over de consumentenbehoeften en leren hoe hierop in te spelen en met behulp van marketing de verkoop van Nederlandse agrarische producten stimuleren’.

BAJK heeft dit doel nagestreefd door het organiseren en promoten van onderstaande activiteiten:

BAJK Startavond
De Startavond van BAJK op 26 september 2017 stond in het teken van consumenten(trends) stond. Els van Diermen die bij de Rabobank Nederland werkzaam is als sectorspecialist Food richten haar presentatie op consumenten(trends).

Provinciale Avond
Op 11 oktober 2017 is de Provinciale Avond gehouden met als thema: ‘Supermarketing’. De presentaties hadden betrekking op het thema ‘Het belang van goede marketing’. Stefan Korthout en medewerkers van FrieslandCampina, Jan Linders en Boerschappen kwamen spreken.

Vier workshops bij AJK’s in Noord-Brabant met het thema: ‘Supermarketing’.
Deze workshops hebben de aanwezigen geënthousiasmeerd en gestimuleerd na te denken over welke consumentenbehoeften er zijn en hoe hier met behulp van marketing op in gespeeld kan worden.

Drie workshops bij het Helicon in Boxtel en één bij het Prinsentuin College in Breda.
Het thema van deze workshops was: ‘Supermarketing’. De workshops heeft de studenten geënthousiasmeerd en gestimuleerd na te denken over welke consumentenbehoeften er zijn en hoe hier met behulp van marketing op in gespeeld kan worden in het bedrijfsleven: via kennisoverdracht, het uitwisselen van ervaringen en het bekijken van voorbeelden.

Twee sectorale avonden, verdeeld over Oost- en West-Brabant
Het thema van deze avonden was: ‘Sectorspecifiek inspelen op de consumentenwensen’ en als doel het creëren van meer diepgang bij zowel de plantaardige als dierlijke leden op het gebied van marketing binnen hun sector. De sectorale avond met de Werkgroep Dierlijk is in april geweest bij Kipster en de sectorale avond met de Werkgroep Plantaardig in oktober bij Rijk Zwaan.

Bijeenkomsten met Herenboeren
In het kader van We Are Food – de provincie Noord-Brabant is in 2018 de ‘Europese Regio van de Gastronomie’- heeft BAJK drie bijeenkomsten georganiseerd samen met Herenboeren. Herenboeren is een beweging die grote kansen ziet voor coöperatieve boerderijen die burgers gedeeld eigenaar maken van hun eigen boerderij. Bij de bijeenkomsten stond het thema: ‘natuur gedreven voedselproductie’ of het thema ‘voedselkwaliteit / gezond eten’ centraal.