Taskforce Toekomstbestendige Stallen 2.0 2020-2023

BAJK heeft zich sinds 2020 gevoegd bij het meerjarige samenwerkingsverband Taskforce
Toekomstbestendige Stallen. Binnen de Taskforce werkt BAJK samen met FME, ZLTO, VNO-NCW
Brabant Zeeland en de provincie Noord-Brabant om innovatie voor duurzame stalsystemen te
ontwikkelen, waarbij een samenwerking komt met een netwerk van enkele duizenden bedrijven en
instellingen.

De oorspronkelijke vraagstelling betrof de versnelde ontwikkeling van nieuwe stalsystemen en –
concepten, zodat stallen kunnen worden aangepast aan huidige en toekomstige wet- en
regelgeving en maatschappelijke verwachtingen (en mogelijk ook visa versa). De uitdagingen rond de
verduurzaming van de veehouderij zijn namelijk enorm en de druk nam daarbij fors toe met de
stikstofcrisis in de zomer van 2019. Maar naast stikstof, vragen ook andere uitdagingen meer
aandacht; zoals: methaanuitstoot, brandveiligheid, dierenwelzijn, mestverwerking,
kringlooplandbouw, CO2 neutraliteit, geur, fijnstof, maatschappelijke inpassing en het verdienmodel.
In de tussenevaluatie bleek dat bovenstaande raagstelling nog steeds enorm van belang is, maar ook
dat veel nieuwe systemen die in beeld zijn ook toegepast gaan worden bij veehouders.

Rol en doel van BAJK bij de Taskforce Toekomstbestendige Stallen:
BAJK sluit aan bij de verschillende groepen en vergaderingen van de Taskforce Toekomstbestendige
Stallen en vertegenwoordigd hierbij de jonge boeren. Tijdens eerdergenoemde overleggen hameren
de BAJK- bestuursleden voornamelijk op de financierbaarheid en haalbaarheid van toekomstige
stalsystemen voor jonge boeren.

BAJK gaat in seizoen 2021-2022 in samenwerking met de lokale AJK’s verschillende excursies plannen
om de innovaties die er in Brabant al worden ingezet te laten zien en om daarnaast inzicht te geven
in de activiteiten en het nut van de Taskforce Toekomstbestendige Stallen. Bij deze excursies wordt
ingegaan op drie sectoren; melkvee, varkens en een andere sector die nader wordt bepaald. Hierbij
wordt een spreker uitgenodigd die wat kan vertellen over de innovatie en indien mogelijk bekijken
we de innovatie ook in de praktijk.

 

Voor meer informatie over de Taskforce Toekomstbestendige Stallen klik hier.

Heb je als lid vragen over de Taskforce Toekomstbestendige Stallen? Neem dan contact op met BAJK bestuurder Noud Baetsen via noud@bajk.nl of 06-57781303