Toekomstbestendige Teeltsystemen 2021-2022

Wie in Brabant ‘boert’ heeft ook te maken met het Brabantse beleid. Denk daarbij ook aan het Uitvoeringsprogramma Plantaardig met daarin voor de Brabantse plantaardige sector de trends en uitdagingen, doelen en acties opgesteld. Het BAJK ging samen met haar leden aan de slag om te kijken hoe zij hun Brabants (familie)bedrijf toekomstbestendig in kunnen richten, middels het draaien van het project ‘Toekomstbestendige Teeltsystemen’.

Startavond bij Van den Berk Boomkwekerijen
Op 13 oktober 2021 vond de startavond van het project plaats bij Van den Berk Boomkwekerijen in Sint-Oedenrode. Tot laat op de avond werd en samen met Thieu Pije van Van den Berk Boomkwekerijen, Jorrit Dekkers van de Rabobank, Pius Floris van Plant Health Cure en Djessie Donkers van ZLTO gediscussieerd over diverse actuele onderwerpen in de plantaardige teelten.
Excuries met de AJK’s:
In het kader van dit project hebben er diverse excursie plaats gevonden. Hieronder een overzicht:
– 14 oktober 2021 – AJK West-Brabant excursie bij HG Eerenburg in Nispen
– 3 maart 2022 –Excursie Kwekerij Moors in Asten-Heusden
– 15 maart 2022 – AJK De Peel – Excursie bij Genson in Someren
– 23 maart 2022 – AJK Cubar – Groeikracht in Baarle-Nassau
– 31 maart 2022 – Excursie Green- brothers in Zevenbergen
– 24 mei 2022 – AJK Altena en Biesbosch – Excursie De Campus Almkerk
– 29 juni 2022 – AJK Den Bosch – Excursie Van Oirschot Tuinplanten in Biezenmortel
– 9 juli 2022 – AJK Oss – Excursie melkveebedrijf de Graaf en JOZ kraker