Transitietour – 2018/2019

Onze sector staat voor een grote omslag. Jonge boeren spelen daarin een sleutelrol want die veelbesproken transitie naar een volhoudbare land- en tuinbouw begint bij hun op het erf. Juist jonge boeren en tuinders hebben de frisse blik die nodig is om nieuwe kansen te pakken, met slimme innovaties en nieuwe vormen van samenwerking.

Individuele coaching gesprekken
In samenwerking met ZLTO worden er in navolging van de vier startbijeenkomsten individuele gesprekken georganiseerd tussen jonge Brabantse boeren en ondernemerscoaches. Deze gesprekken moeten jonge boeren inzicht geven in hoe hun bedrijf ervoor staat en waar ze naar toe willen. De ondernemers kunnen vooraf de gespreksonderwerpen bepalen. Hieraan wordt een ZLTO-adviseur gekoppeld die beschikt over expertise op het vlak. De gesprekken staan zowel open voor BAJK-leden als niet-leden. De gesprekken lopen nog door tot eind 2019. Aanmelden kan via BAJK (info@bajk.nl).

Vervolg
Als vervolg op de individuele gesprekken worden er in seizoen 2019-2020 binnen het project Kringlooplandbouw masterclasses georganiseerd. Er worden vier thema’s behandeld: mest, voer, bodem en energie. Je kiest zelf met welk thema je aan de slag wilt gaan.