TrotseJongeBoeren 2.0 – 2018/2019

Tijdens eerdere projecten die BAJK gedraaid heeft in seizoen 2016-2017 ‘Boer(en)gezicht’ en in seizoen 2017-2018 ‘#TrotseJongeBoeren’ is ingegaan op de relatie en het creëren van draagvlak en vertrouwen in de agri- en foodsector. Ondanks dat de projectgroep #TrotseJongeBoeren de afgelopen jaren hard aan de weg getimmerd heeft, is de inzet van Trotse Jonge Boeren nog steeds hard nodig. De (boeren) achterban is er, maar zij willen de consumenten en de maatschappij nog beter bereiken. Binnen het project ‘Trotse Jonge Boeren 2.0’ is de nadruk wederom gelegd op het gezamenlijk streven naar een duurzame agri- en foodsector in 2020 waarbij transparantie en vertrouwen een belangrijke rol spelen. Het creëren van draagvlak bij de consument is een belangrijk speerpunt.

De doelstelling die BAJK samen met ZLTO met dit project had was:

De relatie, het draagvlak en het vertrouwen van de agri- en foodsector verbeteren zodat er een duurzame sector ontstaat waar zowel de jonge boeren als de consument en maatschappij trots op is en achter staat.

Om de doelstelling te bereiken zijn onderstaande activiteiten georganiseerd:

  • Neerzetten van het merk ‘Trotse Jonge Boeren’. Om de juiste doelgroep met de juiste communicatie te kunnen bereiken.
  • Algemene activiteiten projectgroep #TrotseJongeBoeren. De algemene activiteiten bestaan onder andere uit het maken van een spandoek die geplaatst kan worden bij acties, het leveren van columinsten voor de Brabantse Kranten, aanwezig zijn bij onder andere de Boerendag in Woensdrecht en de Campina Open Boerderijdag en daarnaast in gesprek gaan met diverse partijen als BMF, SFYN Brabant en PINK.
  • Deelname aan de maand Community Farming van We Are Food. Door middel van onze bedrijven als locaties beschikbaar te stellen en de projectgroep #TrotseJongeBoeren in te zetten als voedselspecialisten.
  • Deelname aan de Dutch Design Week. Door middel van het realiseren van een stand waarbij Trotse Jonge Boeren uitleg kan geven hoe jonge boeren voedsel produceren en indien mogelijk ook uit kunnen leggen wat er van de producten gemaakt wordt;
  • Samenwerking TrotseJongeBoeren en restaurants in Uden en Den Bosch. Waarbij in restaurants uitleg wordt gegeven over de teelt van producten en mensen eventueel op de boerderij kunnen komen koken en de boerderij ervaren.
  • Samenwerking met de hotelschool in Bergen op Zoom. Trotse Jonge Boeren zijn drie lesweken aanwezig om te vertellen over hun producten. Met daarbij een afsluitend evenement in het restaurant van de school met daarbij het TrotseJongeBoeren-Menu;
  • Innovatiecafé 2.0. Binnen het Innovatiecafé 2.0 begeleiding beschikbaar stellen voor een viertal leden met een innovatief idee;