De totstandkoming van de melkveewet heeft een grote impact op de sector.