Belangenbehartiging

Het Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt (BAJK) zet graag effectief in op belangenbehartiging met als doel: toekomstperspectief creëren voor de Brabantse jonge boeren en tuinders, ofwel de voedselmakers van morgen! 

Zie hieronder met welke thema’s BAJK werkt aan belangenbehartiging! De link onder de foto’s leidt je naar meer informatie over het onderwerp. Zo kan BAJK haar leden voorzien van informatie rondom de belangenbehartiging. 

Heb jij nog suggesties voor de belangenbehartiging bel dan naar Gerben Boom: 06-13148817. Wil je vaker meedenken met onze lobby en belangenbehartiging? Dat kan! Meld je dan aan via info@bajk.nl. Dan wordt je toegevoegd aan de huidige groep met belangenbehartigers!

Thema's

Gebiedsgerichte aanpak

Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS)

7e actieplan Nitraatrichtlijnen

Stalaanpassingen 2024 (Taskforce Toekomstbestendige Stallen)

Europese bemestingsnormen

Brabantse grondwaterconvenant