Belangenbehartiging

Het Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt (BAJK) zet graag effectief in op belangenbehartiging met als doel: toekomstperspectief creëren voor de Brabantse jonge boeren en tuinders, ofwel de voedselmakers van morgen! 

Zie hieronder met welke thema’s BAJK werkt aan belangenbehartiging!

Thema's

Gebiedsgerichte aanpak

Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS)

7e actieplan Nitraatrichtlijnen

Stalaanpassingen 2024 (Taskforce Toekomstbestendige Stallen)

Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)