Belangenbehartiging

Het Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt (BAJK) zet graag effectief in op belangenbehartiging met als doel: toekomstperspectief creëren voor de Brabantse jonge boeren en tuinders, ofwel de voedselmakers van morgen! Effectief inzetten op belangenbehartging doet BAJK door middel van haar belangenbehartigingskerngroepen waarin de krachten van de Brabantse jonge boeren en tuinders gebundeld zijn. Deze belangenbehartigingskerngroepen worden vertegenwoordigd door (bestuurs)leden uit de 11 lokale AJK’s en tenminste 1 BAJK bestuurslid. Door deze lokale vertegenwoordiging kan BAJK een gedegen besluitvorming maken rondom belangrijke thema’s. Deze besluitvorming uit zich in het innemen van standpunten. Deze standpunten worden gepubliceerd op de website van BAJK en gecommuniceerd en uitgedragen naar de lokale gemeentes, waterschappen en de provincie Noord-Brabant. De belangenbehartiging gebeurd niet alleen lokaal en provinciaal, maar ook landelijk via het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), welke op haar beurt op Europees niveau haar geluid laat horen binnen het Conseil Européen des Jeunes Agriculteurs (CEJA). 

Belangenbehartingsgroepen

Standpunten

Lobby resultaten

Creëren van politieke en maatschappelijke bewustwording rondom beleidsvorming