Belangenbehartigingsgroep

Het Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt (BAJK) zet graag effectief in op belangenbehartiging met als doel: toekomstperspectief creëren voor de Brabantse jonge boeren en tuinders, ofwel de voedselmakers van morgen! Effectief inzetten op belangenbehartging doet BAJK door middel van haar belangenbehartigingsgroep waarin de krachten van de Brabantse jonge boeren en tuinders gebundeld zijn. Deze belangenbehartigingsgroep wordt vertegenwoordigd door (bestuurs)leden uit de 11 lokale AJK’s en BAJK bestuursleden. Door deze lokale vertegenwoordiging kan BAJK een gedegen besluitvorming maken rondom belangrijke thema’s. Deze besluitvorming uit zich in het innemen van standpunten. Deze standpunten worden gepubliceerd op de website van BAJK en gecommuniceerd en uitgedragen naar de lokale gemeentes, waterschappen en de provincie Noord-Brabant. De belangenbehartiging gebeurd niet alleen lokaal en provinciaal, maar ook landelijk via het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), welke op haar beurt op Europees niveau haar geluid laat horen binnen het Conseil Européen des Jeunes Agriculteurs (CEJA).

Het BAJK zet effectief in op belangenbehartiging met als doel: toekomstperspectief creëren voor de Brabantse jonge boeren en tuinders, ofwel de voedselmakers van morgen! Om dit effectief te kunnen doen heeft BAJK een belangenbehartigingsgroep opgericht die wordt vertegenwoordigd door (bestuurs)leden uit de 11 lokale AJK’s en BAJK bestuursliden. Door deze lokale vertegenwoordiging kan BAJK een gedegen besluitvorming maken rondom belangrijke thema’s.

Toetreden leden in belangenbehartigingsgroep

BAJK leden die zich graag in willen zetten voor de belangenbehartiging van de Brabantse jonge boer en tuinder kunnen toetreden in de belangenbehartigingsgroep. Indien een lid tot een belangenbehartigingsgroep toe wil treden dient deze dit kenbaar te maken door een mail te sturen naar info@bajk.nl. BAJK streeft er naar dat de belangenbehartigingsgroep vertegenwoordigd wordt door één lid uit ieder van de 11 lokale AJK’s en minimaal 1 BAJK bestuurslid. Indien dit niet uit eigen initiatief van de leden gebeurd, dan draagt ieder lokaal AJK de verantwoordelijkheid om iedere belangenbehartigingsgroep te vullen met een lid of bestuurslid vanuit het lokale AJK. Dit om een gedegen besluitvorming te kunnen maken en om binnen ieder AJK lokaal in te kunnen zetten op de belangenbehartiging.

Werkwijze belangenbehartigingsgroep

In de agrarische belangenbehartiging is het belangrijk om snel te kunnen schakelen. Om snel te kunnen schakelen bestaat er voor de belangenbehartigingsgroep een WhatsApp groep. In deze WhatsApp groep plaatsen de belangenbehartigingsgroepsleden onderwerpen en thema’s waar vanuit direct actie of op een later moment een standpunt ingenomen dient te worden vanuit de belangenbehartigingsgroepsleden.

Naast deze ‘ad hoc’ belangenbehartiging komen de leden van iedere belangenbehartigingsgroep ook 2 à 3 keer per jaar samen om over bepaalde onderwerpen standpunten vanuit de Brabantse jonge boeren en tuinders in te nemen.

Het lijkt erop dat we niet kunnen vinden wat u zoekt.