Contributie en regelementen

  • De kosten voor het lidmaatschap van BAJK bedragen € 45 op jaarbasis. De contributie voor het komende jaar wordt in de eerste week van december afgeschreven middels automatische incasso. Indien geen machtiging tot incasso wordt afgegeven kan een factuur worden toegezonden. Hiervoor wordt € 5,- aan administratiekosten berekend.
  • Meld een nieuw lid zich aan in de periode januari tot juli van het jaar, dan wordt in de eerste week van juli de contributie van dat jaar geïncasseerd. Indien iemand zich als lid aanmeldt ná 1 juli dan hoeft hij/zij voor dat jaar geen contributie te betalen.
  • Het BAJK biedt potentiële leden de mogelijkheid tot een tijdelijk aspirant lidmaatschap. Dit is geheel kosteloos. Aspirant leden kunnen ledenavonden van het AJK en werkgroepen bijwonen en zij worden geïnformeerd over BAJK. Na enkele maanden wordt hen verzocht om over te gaan tot een volwaardig lidmaatschap.
  • Het opzeggen van het lidmaatschap is enkel schriftelijk of per e-mail mogelijk voor 15 november van het jaar. Beëindiging van het lidmaatschap gaat in per 1 januari van het volgende jaar. Contributie zal niet meer worden geïncasseerd. Afmeldingen na 15 november zijn niet rechtsgeldig voor het komende contributiejaar.
  • Volgens ABAB mag men op grond van de omschrijving op het bankafschrift het lidmaatschapsgeld als zijnde bedrijfskosten aftrekken. Het BAJK stuurt daarom geen factuur naar de leden die hun contributie automatisch laten afschrijven.
  • Als BAJK lid stem je in met de algemene toestemmingsbepaling. Hiermee ga je akkoord met het maken en publiceren van foto’s en video’s van jou als lid. Desondanks mag ieder in beeld gebracht lid zich melden met het recht om zich te verzetten tegen publicatie van dergelijke beelden.
  • Je toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door door BAJK, of in onze opdracht worden gemaakt.