Projecten

Foto - Boeren in de keten

Boeren in de keten 2021-2022

De marges in de agrarisch sector staan al jaren onder druk. Door een opeenstapeling van wet‐ en regelgeving en door de bijbehorende investeringen hebben agrarische bedrijven het zwaar. Soms lijkt

Lees verder »
Metal gears with little plant on white background.

Toekomstbestendige Teeltsystemen 2021-2022

Toekomstbestendige teeltsystemen zijn voor jonge boeren en tuinders belangrijk, want deze teeltsystemen dragen bij aan een reductie in de emissies van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar grondwater, oppervlaktewater en lucht verminderen.

Lees verder »
Afbeelding Boerenvisie website

Boerenvisie – 2020/2021

Voor jonge agrariërs is het een uitdaging om het agrarisch (familie)bedrijf in de toekomst voort te zetten en er een goede boterham aan te kunnen verdienen. Ten opzichte van eerdere

Lees verder »
Afbeelding Kringlooplandbouw website

Kringlooplandbouw – 2019/2020

Het doel dat BAJK samen met ZLTO, FoodUp! Brabant en overige partners met dit project wil bereiken is: Jonge agrarische ondernemers ondersteuning bieden bij het uitwerken van hun bedrijfspecifieke vraagstuk

Lees verder »
Keten- en samenwerking

Keten- en samenwerking 2016/2017

Het doel van het BAJK Project “Keten- en samenwerking” dat BAJK samen met haar partners en diverse onderwijsinstellingen nastreefde was als volgt: “De jonge agrariërs inzicht geven in de agrarische

Lees verder »
Foto supermarketing 2

Supermarketing – 2017/2018

Het doel dat BAJK samen met ZLTO, haar partners en diverse onderwijsinstellingen binnen dit project gesteld heeft is: ‘Kennis op doen over de consumentenbehoeften en leren hoe hierop in te

Lees verder »
Transitietour

Transitietour – 2018/2019

Onze sector staat voor een grote omslag. Jonge boeren spelen daarin een sleutelrol want die veelbesproken transitie naar een volhoudbare land- en tuinbouw begint bij hun op het erf. Juist

Lees verder »
TJB website

TrotseJongeBoeren 2.0 – 2018/2019

Tijdens eerdere projecten die BAJK gedraaid heeft in seizoen 2016-2017 ‘Boer(en)gezicht’ en in seizoen 2017-2018 ‘#TrotseJongeBoeren’ is ingegaan op de relatie en het creëren van draagvlak en vertrouwen in de

Lees verder »
Regel de regels

Regel de Regels – 2018/2019

Het doel dat BAJK samen met ZLTO, haar partners en diverse onderwijsinstellingen binnen dit project gesteld heeft is: “Hoe kan ik als jonge agrariër met primaire bedrijfsactiviteiten nog succesvol ondernemen

Lees verder »