Interviews en enquêtes

We krijgen regelmatig de vraag of wij leden kunnen vragen of zij mee willen werken aan een interview of enquête. Om niet geïnteresseerde leden niet te overspoelen met enquêtes en vragen, hebben we deze pagina op de site gemaakt om hier de interviews en enquêtes te delen. Wil jij graag op de hoogte gehouden worden van de updates op deze pagina? Meld je dan aan via pleun@bajk.nl om op de hoogte gehouden te worden van updates.

Voeg je header hier toe

Onderwerp: Belangrijk onderzoek over kennisverspreiding in de landbouw

 

Wageningen University & Research is op dit moment bezig met een onderzoek onder jonge akkerbouwers en melkveehouders tussen de 20 en 35 jaar (waaronder bedrijfsopvolgers) om na te gaan hoe meer kennis kan landen op het boerenerf voor meer innovaties en het verbeteren van de bedrijfsvoering.

 

Het doel van het onderzoek is het vinden van interessante werkvormen om het delen van kennis te bevorderen tussen agrariërs onderling en tussen agrariërs en wetenschappers. Het online onderzoek is dus in het belang van uw sector. Uw medewerking aan dit onderzoek wordt zeer gewaardeerd.

Klik hier voor de online vragenlijst.

Terugkoppeling resultaten en anonieme verwerking

Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal 10 – 15 minuten. Tevens ontvangt u de resultaten van het onderzoek, indien u dit aan het einde van de vragenlijst aangeeft. Ook worden een aantal Bol-com waardebonnen van 50 euro verloot onder de deelnemers. Alle onderzoeksgegevens blijven uiteraard anoniem.

 

Vragen over het onderzoek?

Het onderzoek wordt in samenwerking met agrarisch onderzoeksbureau Geelen Consultancy uitgevoerd. Indien u algemene vragen heeft over het onderzoek, dan kunt u het beste een e-mail sturen naar Ellen Vaessen (ellen@geelen-consultancy.nl). Indien u specifieke vragen heeft over het onderzoek, dan kunt u het beste een e-mail sturen naar Marijke Dijkshoorn van de Wageningen University & Research (marijke.dijkshoorn@wur.nl).

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Vriendelijke groeten,

Marijke Dijkshoorn
Wageningen University & Research

·        Valt u niet binnen de doelgroep, zou u deze e-mail dan kunnen delen met melkveehouders en akkerbouwers tussen de 20 en 35 jaar? Alvast veel dank!

·        Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent onder andere anonieme verwerking van alle onderzoeksgegevens.

 

·        Jonge akkerbouwers en melkveehouders kunnen ook deelnemen via www.geelen-consultancy.nl/kennis.

Heb jij nog een enquête? Laat het ons weten!