Over BAJK

Het Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt (BAJK) is een vereniging voor jongeren met interesse in het landelijk gebied in de provincie Noord Brabant. Meer dan 1.100 bedrijfsopvolgers, hun partners en andere agrarisch geïnteresseerde jongeren in de leeftijd van 16 tot 36 jaar zijn lid van één van de 12 AJK’s, die in het BAJK verenigd zijn. Het BAJK vertegenwoordigt haar leden op nationaal niveau bij het NAJK. Het NAJK heeft op haar beurt nauwe contacten met het Europese CEJA, die de jonge agrariërs in Europa vertegenwoordigd.

Wat heeft het BAJK haar leden te bieden:

–         Opbouwen van een bruikbaar netwerk
–         Ontwikkelen van een brede blik
–         Beleven van veel plezier

 

Missie
BAJK is met zo’n 1.100 leden dé organisatie voor jonge boeren en tuinders van Brabant. Zonder jonge
boeren is een toekomstbestendige agrarische sector onmogelijk. Daarom willen we dat zoveel
mogelijk jonge boeren tuinders met ambitie ook boer en tuinder kunnen worden én blijven. Voor hen wil BAJK een zo goed mogelijk ondernemersklimaat creëren waarin zij kunnen ondernemen.

Visie
Als BAJK denkt aan Brabant, dan zien we een provincie waarin het weer goed boeren wordt. Waar
weer waardering is voor de sector waar Brabant groot mee werd, zowel in de provincie zelf als ver
daarbuiten. Een provincie waar boeren de centrale rol vervullen in de maatschappij en een
waardevolle bijdrage leveren aan die maatschappij, zowel nu als in de toekomst: een
toekomstbestendige agrarische sector.

Strategie
BAJK staat voor een toekomstbestendige agrarische sector voor jongeren in Brabant. Om dat te
realiseren stimuleert BAJK de kennisontwikkeling van haar leden en prikkelt het de nieuwsgierigheid
door het organiseren van inspirerende bijeenkomsten en projecten. Bovendien is BAJK actief met
overheden en andere stakeholders in overleg om voor hen een zo goed mogelijk
ondernemersklimaat te realiseren.

 

Hieronder vindt je een kaartje waarop de 12 AJK’s van het BAJK zichtbaar zijn:

Kaart verdeling AJK's
De leden van het BAJK zijn verenigd in een AJK. Ieder AJK wordt bestuurd door plaatselijke leden. Naast dat een lid deel kan nemen aan de activiteiten die het plaatselijke AJK organiseert, kan een lid ook deel nemen aan de Werkgroepavonden van het BAJK. Het BAJK heeft een drietal werkgroepen: plantaardig, dierlijk en verbreding. De werkgroepen organiseren sectorspecifieke avonden en behandelen de discussiestukken die het NAJK opstelt.

De leden van het dagelijks bestuur vormen het gezicht van het BAJK. Zij voeren het beleid uit dat het BAJK-bestuur samen met de AJK’s en de werkgroepen, heeft uitgestippeld. Iedere maand komt het dagelijks bestuur bijeen om te praten over de ontwikkelen die gaande zijn. Drie à vier keer per jaar komt het dagelijks bestuur van het BAJK bijeen met de bestuurders van de AJK’s en werkgroepen tijdens het Provinciaal Overleg.

Hieronder zie je dit alles visueel weergegeven in de structuur van het BAJK:


Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 225
5223 DE 's-Hertogenbosch


Tel. algemeen 073 74 700 90

 

Postadres:
Postbus 100
5201 AC 's-Hertogenbosch


E-mail: info@bajk.nl

Blijf op de hoogte