Miljoenpoot weer op de mat!

2 oktober 2019

De Miljoenpoot van het Brabant Agrarisch Jongeren Kontakt (BAJK) ligt weer op de mat. Hierin vind je de beweegredenen van het BAJK en informatie over activiteiten en projecten die wij verzorgen. Daarnaast vind je ook informatie over onze bestuurders, werkgroepen, kringen (AJK’s), commissies en niet te vergeten onze sponsoren.

Afgelopen jaar hebben we weer een druk programma gedraaid. Binnen het project ‘Regel de Regels’ hebben we excursies georganiseerd naar vooroplopers in de agrarische sector en een Provinciale Avond gehouden. De werkgroepen organiseerden thema-avonden in samenwerking met de AJK’s. Trotse Jonge Boeren was wederom aanwezig op veel evenementen en heeft lessen gegeven voor de koksopleiding in Bergen op Zoom. De Trotse Jonge Boeren overall is gelanceerd en het BAJK feest met het thema “Apres Ski” was een succes. Tijdens het kaderweekend zijn we naar Ospel gegaan en samen met Gedeputeerde Annemarie Spierings is een bezoek gebracht aan Glow in Eindhoven.

In het voorjaar waren de verkiezingen van de Provinciale Staten. Hiervoor schreven we het: ‘Jonge Boeren Kieskompas’ en organiseerden een debat met de Brabantse politieke partijen in de Statenzaal van de provincie Noord-Brabant. Er werd een nieuwe Brabantse coalitie gevormd, genaamd: ‘Kiezen voor Kwaliteit’. Als jonge ondernemers is de kwaliteit van onze producten en omgeving van essentieel belang en het is belangrijk dat er voldoende tijd en geld beschikbaar is om innovatieve (stal)systemen en machines te ontwikkelen die zorgen dat we ook als jonge boeren en
tuinders deze kwaliteit kunnen leveren.

Om onze leden te ondersteunen bij de keuzes voor hun toekomst vinden er de afgelopen maanden individuele gesprekken met een adviseur van ZLTO plaats in het kader van de ‘Transitietoer’. Komend jaar gaan we door met het project ‘Trotse Jonge Boeren’, we hebben weer veel activiteiten op de planning staan waarbij we graag laten zien hoe trots we zijn dat we elke dag weer heerlijk voedsel mogen produceren, voor onze dieren en planten mogen zorgen en de wereld een stukje mooier maken.

In november zal de BAJK-dag plaatsvinden, dit keer in het thema van “Boeren is Topsport”. Het zal een speciaal evenement worden met topsprekers op een bijzondere locatie. Daarnaast gaan we komend seizoen aan de slag met het project ‘Kringlooplandbouw’ waarbinnen er 4 masterclasses worden georganiseerd met de thema’s: mest, bodem, voer en energie. Er worden binnen dit project
ook een tweetal financiële kennisavonden georganiseerd. Komend seizoen gaat er weer een nieuwe
netwerkgroep van ABAB van start.Tot slot zal er ook weer een fantastisch kaderweekend georganiseerd worden voor alle bestuurders van de AJK’s, werkgroepen en Trotse Jonge Boeren en wordt er wederom een spetterend BAJK feest gepland. Ik wil iedereen bedanken voor de inzet en
het enthousiasme en een goed seizoen toegewenst!

Namens het Dagelijks Bestuur,

Henri van den Boomen
Voorzitter BAJK‹ Terug

Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 225
5223 DE 's-Hertogenbosch


Tel. algemeen 073 74 700 90

 

Postadres:
Postbus 100
5201 AC 's-Hertogenbosch


E-mail: info@bajk.nl

Blijf op de hoogte