Provinciaal overleg

Het Provinciaal Overleg

Het Provinciaal Overleg bestaat uit afgevaardigden van alle lokale afdelingen. Zij komen 3 à 4 maal per jaar bij elkaar om te praten over: activiteiten die door afdelingen en het BAJK georganiseerd worden, de laatste stand van zaken betreffende de belangenbehartiging en de ontwikkelingen binnen de afdelingen. Tevens controleert het Provinciaal Overleg het Dagelijks Bestuur en bepaald zij de koers van de vereniging. Het provinciaal overleg is op:

  • 24 september 2020 (Startavond);
  • 17 december 2020;
  • 31 maart 2020 (ALV);

Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 225
5223 DE 's-Hertogenbosch


Tel. algemeen 073 74 700 90

 

Postadres:
Postbus 100
5201 AC 's-Hertogenbosch


E-mail: info@bajk.nl

Blijf op de hoogte