Ontwikkeling emissiearme stallen: investeren met subsidie? – ABAB

Ontwikkeling emissiearme stallen: investeren met subsidie?

 

De kranten staan er tegenwoordig vol mee: berichten over de stikstofcrisis. De boeren worden beschouwd als vervuilers. Bestaande emissiearme systemen worden in twijfel getrokken. Hoe kun je hierin kansen zien als boer?

 

De overheid beloont veehouders die willen investeren in onderzoek naar nieuwe emissiearme systemen die emissies bij de bron reduceren. Een belangrijk deel van de emissies ontstaat namelijk wanneer urine en mest samenkomen en gezamenlijk worden opgeslagen. Hierdoor worden drijfmestputten steeds meer als bron van uitstoot gezien.

Luchtwassers zijn een steeds minder wenselijke oplossing. Ze worden gezien als een end-of-pipe oplossing: de emissie wordt wel geproduceerd, maar aan de achterkant ‘schoongemaakt’. Het feit dat de emissie wel geproduceerd wordt, is onwenselijk. Dus hoe kun je nog wel een veestal bouwen die voldoet aan de verwachting?

 

Subsidie voor koplopers

Er is veel onderzoek naar nieuwe, emissiearme technieken. Vaak zien wij in de praktijk methodes waarbij urine en dikke fractie meteen bij de bron gescheiden worden. Ook worden in sommige veestallen urine en mest continu dagvers uit de stal gehaald en emissiearm opgeslagen. Hierdoor worden emissies uit de put sterk verminderd. De boeren die hierin durven te investeren, worden gezien als ‘koplopers’. Voor hen is dan ook subsidie beschikbaar: de ‘Subsidieregeling brongerichte verduurzaming (SBV)’. Het subsidiabele percentage kan oplopen tot 60% van de subsidiabele kosten. Als boeren deze subsidie aanvragen en investeren in een innovatief systeem, worden de emissies in de stal gemeten door een onderzoeksinstelling. Die controleert of het nieuwe systeem daadwerkelijk emissies reduceert.

 

Deze subsidie laat een belangrijke denkrichting van de overheid zien. Zal er over twintig jaar nog drijfmest zijn? Ik heb hier het antwoord niet op, maar tegenwoordig zien we dat alles mogelijk is.

Het belangrijkste is dat een nieuw systeem bij de veehouder moet passen. Het is niet zomaar een stal bouwen: je bouwt of verbouwt een stal op een totaal andere manier. Dit brengt extra werk en onzekerheid met zich mee. Als koploper moet je hierin durven en willen investeren.

 

Welk systeem past bij jou?

Subsidiefocus helpt veehouders met het zoeken naar een systeem dat past bij uw stal en bedrijfsvoering. We vragen de subsidie aan en begeleiden het gehele traject. We hebben contact met de subsidieverstrekker en zorgen ervoor dat de juiste informatie wordt aangeleverd. Het aanvragen van de subsidie is één, maar de nazorg is stap twee. De nazorg is net zo belangrijk en soms nog belangrijker dan de aanvraag. Hiermee wordt aangetoond dat op de juiste manier geïnvesteerd wordt in het innovatieve systeem en de boer de subsidie daadwerkelijk ontvangt. Voor investeringen zijn vaak ook nog andere subsidiemogelijkheden beschikbaar. Deze brengen wij in kaart en zo zorgen we ervoor dat de verschillende mogelijkheden optimaal benut worden en u geen kansen mist.

 

Meer weten over jouw subsidiemogelijkheden?

Onze klanten zijn erg divers, net zoals de trajecten die wij begeleiden. Geen aanvraag is ons te gek, hiermee gaan we zelfs over de Nederlandse grenzen heen. Heb jij ontwikkelingsplannen voor jouw bedrijf en ben je benieuwd naar de subsidiemogelijkheden? Neem dan contact op met Martine van den Wittenboer-Joling, Consultant Subsidiefocus, 06-51084017 of stuur Martine een e-mail.