Ruim in het ruwvoer dit jaar? – KWS

Ruim in het ruwvoer dit jaar? Oogst dan de maïs als MKS of CCM

Dit jaar is er, in tegenstelling tot de afgelopen jaren, graskuil genoeg. De kuilplaten en silo’s liggen vol. Wat je nodig hebt, is energie om het eiwit in het gras te benutten. Door hoger te hakselen haal je een hogere voederwaarde in de maïs. Zelfs een stap verder gaan is ook een overweging: oogst het gewas als MKS of CCM.

Meer ruimte in de pens

Door te kiezen voor MKS of CCM ontstaat er ‘ruimte’ in de pens. De stengel en de bladeren gaan tenslotte niet mee de kuil in. In die ruimte kan meer graskuil en daarmee ook meer eiwit. Om dat veel graskuilen die in mei gewonnen zijn niet meevallen in eiwitgehalte, is wat meer eiwit meer dan welkom. Dit zal dan mogelijk aangekocht moeten worden. Of je bespaart met MKS of CCM op het voeren van maïsmeel, want dat kun je ook zelf oogsten. Of de keuze op CCM of MKS moet vallen, is afhankelijk van de persoonlijke voorkeur. MKS is wat rustiger in de pens omdat het wat structuurrijker is, waardoor er wat meer kilo’s per koe per dag gevoerd kunnen worden. CCM is kwalitatief zelfs beter dan krachtvoer en geeft een explosie aan zetmeel in de pens. Daarnaast is de oogst wat duurder. MKS kunnen loonwerkers verwerken door simpelweg een andere bek op hun hakselaar te zetten.

In september kan het beste het plaatje wat betreft de ruwvoerpositie compleet gemaakt worden en er besloten worden op welke manier de maïs geoogst moet worden. Hoeveel graskuil en van welke kwaliteit heb je en hoe staat de maïs ervoor. Maak een plan.

Maand uitstel zaaien vanggewas

Bij de afweging wel of niet voor 1 oktober de maïs te oogsten, kan de keuze voor MKS trouwens ook uitkomst bieden. Dan heb je op zand- en lössgrond een maand uitstel bij het zaaien van een vanggewas zolang het dan maar om een graangewas gaat, zoals Snelle Lente Rogge.

Veel organische stof opbouw

Een ander groot voordeel bij de keuze voor MKS is dat stengel en blad achterblijven op het land, waarmee het organische stof gehalte van de percelen een stimulans krijgt. Je kunt het vergelijken met het opbrengen van 20 ton compost per hectare. Het organische stof gehalte stijgt met 0,1% en daar heb je meteen het volgende jaar al voordeel van, doordat de grond vocht beter vasthoudt en mineralen beter beschikbaar komen.

Meer informatie over de teelt en het voeren van maïs en/of Snelle Lente Rogge vind je op www.kwsbenelux.com.