BodemUP 2022-2027

BAJK denkt mee in het project BodemUP

BAJK is partner in het project BodemUp Brabant. BodemUP Brabant is een project dat als doel heeft om grootschalig bodemmaatregelen te realiseren op agrarische bedrijven in Noord-Brabant. Het project heeft een looptijd van 5 jaar (2022–2027) en wordt gezamenlijk gefinancierd door Waterschap Aa en Maas, Waterschap De Dommel, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Rivierenland, drinkwaterbedrijf Brabant Water en de provincie Noord-Brabant. Het streven is om ca. 2000 agrariërs te werven als deelnemer in het project. Zij krijgen via een bodemcoach advies op maat over passende bodemmaatregelen. Zo wordt er gewerkt aan een vitalere bodem en een betere waterkwaliteit.

Wil jij aan de slag met je bodem voor een betere bodemvruchtbaarheid? En meer uit je bodem halen?. Het project BodemUp Brabant begeleid je in het nemen van de juiste stappen om de bodem op je bedrijf te verbeteren. Samen zoeken jullie uit hoe jij met praktische bodemmaatregelen een efficiëntere nutriëntenbenutting, betere waterbalans en minder verspilling van nutriënten realiseert. Door deel te nemen aan dit adviestraject krijg je drie jaar lang advies en krijg je toegang tot het BodemUP netwerk.
Meld je aan via info@bodemupbrabant.nl of bel met 073 217 33 33.