Regel de Regels – 2018/2019

Het doel dat BAJK samen met ZLTO, haar partners en diverse onderwijsinstellingen binnen dit project gesteld heeft is:

“Hoe kan ik als jonge agrariër met primaire bedrijfsactiviteiten nog succesvol ondernemen rekening houdend met de huidige wet en regelgeving en trends?”

BAJK heeft dit doel nagestreefd door het organiseren en promoten van onderstaande activiteiten:

Provinciale Avond
Er is een Provinciale Avond georganiseerd op 14 november 2018 met als thema: ‘Regel de Regels’. De presentaties hadden betrekking op het thema ‘Hoe ga ik om met de wetten- en regels?’ en ‘Is er voor mij een toekomst als boer?’. Wim Esselink van Vakblad Boerderij, Hermen Vreugdenhil van ChristenUnie en Koos Verloop van Koeien & Kansen kwamen spreken. Joris Lohman, directeur bij Food Hub, was de avondvoorzitter. 

Excursies
In de periode januari – juni zijn er excursies georganiseerd in samenwerking met de AJK’s. Deze excursies hebben plaats gevonden door heel Brabant. De leden hebben tijdens de excursies de mogelijkheid gehad een kijkje te nemen bij vooroplopers in de agrarische sector. Zo hebben we o.a. een bezoek gebracht aan Melkveehouderij van Poppel, Boomkwekerij Bressers, Eco-Energy Oirschot en Geitenhouderij Peters. Daarnaast zijn tijdens de bijeenkomsten met de leden discussies gevoerd om te kijken waar bij jonge agrariërs de knelpunten zitten om in de toekomst aan de wet- en regelgeving te kunnen voldoen. Adviseurs vanuit ZLTO en beleidsmedewerkers van provincie Noord-Brabant sloten bij deze gesprekken aan.

Excursies met onderwijsinstellingen
Er is één excursie georganiseerd in samenwerking met de onderwijsinstellingen. Op 1 april 2019 is het Helicon Boxtel op excursie geweest naar Melkveebedrijf de Looijer in Herpen. Het eerste en tweede leerjaar akkerbouwstudenten van het Prinsentuin College gaat volgend schooljaar op excursie naar W. Huybregts loon- en grondwerkbedrijf in Zundert. Bij deze excursie sluit ook CZAV aan. In september 2019 wordt er een excursie gorganiseerd met de HAS Hogeschool Den Bosch. Deze periode past het beste binnen hun lesprogramma. 

Excursie naar Brussel
Er wordt in het najaar een tweedaagse excursie naar Brussel georganiseerd.