Reputatiemanagement – 2020/2021

Binnen dit project gaat BAJK met haar leden proberen om de politieke en maatschappelijke kennis over het boerenleven te vergroten en binnen dit project wil BAJK de boerenlobby beter afstemmen op de vragen van de politiek en maatschappij.

Opzetten van belangenbehartingsgroepen
BAJK zet in op een nieuwe en effectieve belangenbeharting met vier kerngroepen:
1. Verwaarding & Financiering,
2. Klimaat & Mileu,
3. Omgeving & Inpassing
4. Arbeid.

Mediacontent maken
Laten zien wat je doet en waar je voor staat is erg belangrijk. Daarom gaan we vanuit de belangenbehartingsgroepen mediacontent ontwikkelen en deze verspreiden via de kanalen van BAJK , mogelijk de Brabantse kranten en de Stichting Trotse Jonge Boeren.

Q&A ontwikkelen met standpunten
Vanuit BAJK vinden het belangrijk om voor bepaalde onderwerpen altijd een mening en standpunt klaar te hebben liggen, daarom gaan we vanuit de belangenbehartigingsgroepen hiervoor een Q&A ontwikkelen.

Cursus werken aan communicatievaardigheden
Binnen het project willen we leden laten werken aan hun communicatievaardigheden. Zodat de communicatie en boodschap vanuit de jonge boer meer en beter afgestemd is op de maatschappij en politiek.

Politici, ambtenaren en jonge boeren op stage
Als er zich met betrekking tot de agrarische sector vanuit de maatschappij zich issues of kritische vraagstukken voordoen, dan is het belangrijk dat jonge boeren en politici elkaar weten te vinden. Hiervoor zullen we een uitwisseling opzetten.