TrotseJongeBoeren – 2017/2018

Tijdens het project Boer(en)gezicht welke BAJK tijdens seizoen 2016-2017 gedraaid heeft is ingegaan op de relatie en het creëren van draagvlak en vertrouwen in de agri- en foodsector. BAJK heeft met het project ‘#TrotseJongeBoeren’ voortgeborduurd op het project ‘Boer(en)gezicht’. Binnen het project is de nadruk gelegd op het gezamenlijk streven naar een duurzame agri- en foodsector in 2020 waarbij transparantie en vertrouwen een belangrijke rol spelen. Het creëren van draagvlak bij de consument zal een van de speerpunten zijn.

De doelstelling die BAJK samen met ZLTO en provincie Noord-Brabant met dit project had was:

De relatie, het draagvlak en het vertrouwen van de agri- en foodsector verbeteren zodat er een duurzame sector ontstaat waar zowel de jonge boeren als de consument en maatschappij trots op is en achter staat.

BAJK heeft dit doel nagestreefd door het organiseren en promoten van onderstaande activiteiten:

Storytelling
Onderzoek doen hoe de doelgroep het beste benaderd kan worden en verhalen en geluiden hierop afstemmen.

Activiteit met SFYN Brabant
Samen met SFYN Brabant een activiteit organiseren om mensen bewuster te maken van de waarde van voedsel.

Ambtenaren en jonge boeren op stage
Doel: Begrip creëren voor de politieke besluitvorming en de uitdagingen waar de jonge boeren voor staan.

Producten van TrotseJongeBoeren collectief promoten
Het ontwikkelen van een promotiecampagne om de agrarische producten en de jonge boeren te promoten.

Innovatiecafé
Jonge Brabantse boeren- en tuinders stimuleren en handvaten geven om met innovatieve ideeën aan de slag te gaan.