Hoe kunnen we als (jonge) boeren en tuinders reageren op de waterbeheerprogramma’s van de Brabantse waterschappen?

De nieuwe waterbeheerprogramma’s van de Brabantse waterschappen ligt ter inzake. Met het waterbeheerprogramma streeft het waterschap naar samenwerking om te komen tot een klimaatbestendig en veerkrachtig waterlandschap. Hierbij zijn Jonge boeren en tuinders een belangrijke partner.

Omdat het belangrijk is dat wij als (jonge) boeren en tuinders uiterlijk 18 mei een zienswijze indienen bij het waterschap als wij op- of aanmerkingen hebben op het waterbeheerprogramma, willen wij samen met ZLTO kijken hoe wij het beste kunnen reageren op het waterbeheerprogramma. ZLTO heeft hier een aantal bijeenkomsten voor georganiseerd. De bijeenkomst voor het Waterschap Brabantse Delta is recent geweest en hier zijn een aantal jonge boeren en tuinders bij aan gesloten. Maar er staan nog een aantal bijeenkomsten op de planning:
-Maandagavond 3 mei: Waterschap Aa en Maas;
– Donderdag 6 mei: Waterschap De Dommel;
De bijeenkomsten zijn van 20.00 tot 22.00 uur er is beperkt plek voor BAJK-leden. Wil jij deelnemen en nadenken hoe wij het beste kunnen reageren op dit programma? Stuur dan een mail naar info@bajk.nl