Column BAJK bestuurder Martijn Verhagen: ‘Laat je horen als jonge boer’

30 september 2020

Naar de mening van jonge boeren en boerinnen in Brabant wordt steeds vaker en nadrukkelijker gevraagd. Zowel vanuit de politiek en het bestuur van de provincie, als vanuit NAJK. Met regelmaat zijn we als leden en bestuurders van BAJK te vinden bij bijeenkomsten, om de stem van de jonge boer en tuinder te laten horen.

Om de belangen van de jonge boeren en tuinders in Brabant nog beter te kunnen behartigen, heeft BAJK een nieuwe belangenbehartigingstructuur geïntroduceerd en zijn we sinds vorige week van start gegaan met kerngroepen. De kerngroepen ‘Klimaat en Milieu’ en ‘Omgeving en Inpassing’ zijn reeds met elkaar in gesprek geweest waarbij thema’s zijn besproken als akkerranden, weidevogels en ‘kalenderlandbouw’. We hebben een voortvarende start gemaakt! Deze week gaan ook de kerngroepen ‘Verwaarding en financiering’ en ‘Arbeid’ in gesprek.

Met de mening van onze leden kunnen we richting de provincie te kennen geven waar we als trotse jonge boeren voor staan en wat we nodig hebben. We merken dat de mening en aandacht voor de jonge boer steeds hoger op de agenda staat van het politiek bestuur, wat sinds het voorjaar geïnstalleerd is. Een goed teken, maar we blijven natuurlijk in gesprek voor een goede toekomst van de jonge boer!

Naast gesprekken in het politieke circuit, kunnen we onze standpunten vanuit de kerngroepen meenemen richting het NAJK, door deel te nemen aan klankbordgroepen. Zelf neem ik namens het BAJK deel in de klankbordgroepen ‘Melkvee’ en ‘Stikstof’. Naast deze twee klankbordgroepen zijn er ook nog een aantal andere klankbordgroepen, zoals ‘Akkerbouw’ en ‘GLB’. In de klankbordgroepen wordt besproken wat we vinden van bijvoorbeeld de (afgeschoten) veevoermaatregel, intern- en extern salderen, toekomstige stikstofmaatregelen voor 2021 en de visie voor de melkveehouderij richting 2050. Daarnaast komen de verschillen tussen provincies aan bod, wat zorgt voor interessante en leuke discussies over de landbouwsector.

We hopen met onze nieuwe belangenbehartigingsstructuur, sneller en beter in beeld te kunnen krijgen wat er onder jullie, als leden, speelt en we horen ook graag jullie mening. Mocht je nog niet deelnemen aan een van de kerngroepen, maar na het lezen van deze blog toch interesse hebben? Meld je dan aan via info@bajk.nl en vermeld hierbij je motivatie om deel te nemen. Samen komen we verder!‹ Terug

Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 225
5223 DE 's-Hertogenbosch


Tel. algemeen 073 74 700 90

 

Postadres:
Postbus 100
5201 AC 's-Hertogenbosch


E-mail: info@bajk.nl

Blijf op de hoogte