‘Jonge boeren en tuinders laten zich horen – april 2023

Ook in de afgelopen periode heeft het BAJK-bestuur weer gepraat over de toekomt van de landbouw. Zowel op landelijk als provinciaal gebied speelt er nogsteeds erg veel. Vorige week was het BAJK aanwezig bij de ‘Maatschappelijke Begeleidingsgroep Mest’ om te praten over de Uitvoeringsagenda Mest van de Provincie Noord-Brabant. Het belangrijkste wat wij hebben ingebracht is dat we het belangrijk vinden dan dat provinciaal beleid rondom mest moet worden afgestemd met landelijke afspraken en de provincies om ons heen. Ook vinden we het belangrijk dat er vaart gemaakt moet worden met het uitzoeken van de mogelijkheden rondom het plaatsen van mestverwerkingslocaties zodat er meer duidelijkheid komt. Ook op landelijk niveau speelt er natuurlijk nog veel met onder andere Het Landbouwakkoord en het Convenant Dierwaardige Veehouderij. Inmiddels beginnen beide processen langzaam tot een afronding te komen en hopen we dat het binnen een paar weken duidelijk wordt welke voorstellen er concreet op tafel liggen. Onze belangrijkste punten zijn:

  1. Verdienvermogen: Wat hebben we nodig om geld te blijven verdienen, zodat we de gezamenlijk opgestelde visie kunnen realiseren?
  2. Beschikbaarheid van grond: Hoeveel grond hebben we nodig om onze gezamenlijke visie te realiseren en hoe komen we hieraan?
  3. Juridische zekerheid: Hoe borgen we juridische zekerheid voor onze boeren en tuinders, zodat onze bedrijven ook qua vergunning bestaanszekerheid krijgen en houden?
  4. Versnellen verduurzaming: Hoe versnellen we in hoog tempo duurzamere productie, zodat we onze bijdrage aan de maatschappelijk gestelde opgaves beter kunnen realiseren en onze concurrentiepositie in de wereld als koploper door-ontwikkelen?
  5. Ondersteuning bedrijfsovername: Hoe zorgen we dat de Nederlandse land- en tuinbouw aantrekkelijk is om in te werken en ondernemen?