Onze vereniging

Voor en door jongeren met passie voor de agrarische sector in provincie Noord-Brabant!

Het Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt (BAJK) is een vereniging voor jongeren in de leeftijd tussen 16 en 35 jaar met interesse en passie voor het landelijk gebied in de provincie Noord-Brabant. Ruim 1100 bedrijfsopvolgers, hun partners en andere agrarisch geïnteresseerde jongeren zijn lid van één van de 11 AJK’s, die in het BAJK verenigd zijn.

De lokale AJK’s organiseren informatieve avonden en activiteiten over diverse landbouw gerelateerde onderwerpen. Het Agrarisch Jongeren Kontakt (AJK) is echter niet alleen een plek voor ontmoeting en informatie. Het BAJK vertegenwoordigt namelijk alle Brabantse AJK’s bij het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK). Op deze manier behartigt BAJK de belangen van de bedrijfsopvolgers en hun partners. Daarnaast organiseert BAJK cursussen en workshops over o.a. bedrijfsovername, werkgeverschap en landbouwpolitiek.

Onze lokale AJK's

Onze video