Innovatie

Het BAJK heeft vier belangrijke speerpunten: gezelligheid, kennisontwikkeling, belangenbehartiging en bedrijfsovername. Maar naast deze belangrijke speerpunten zijn de punten innovatie en coaching & opleiding ook heel belangrijk voor BAJK. Omdat BAJK – als vereniging – zelf niet de capaciteit heeft om hier diverse activiteiten in te organiseren, sluit zij zich graag aan bij initiatieven of projecten van anderen. Hierbij worden de belangen van de jongeren in de agri- en foodsector behartigd en kunnen BAJK-leden veelal ook deelnemen aan bijbehorende projectactiviteiten. Hieronder vind je een overzicht van de innovatieprojecten waarmee BAJK samenwerkt:

Projecten en innovaties