Sectoren

Het Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt (BAJK) zet graag effectief in op belangenbehartiging met als doel: toekomstperspectief creëren voor de Brabantse jonge boeren en tuinders, ofwel de voedselmakers van morgen! BAJK behartigt de belangen voor verschillende sectoren.

BAJK wil graag naar de toekomst toe meerdere sectoren vertegenwoordigen. Hier zijn ‘Boomteelt’ en ‘Geitenhouderij’ voorbeelden van. Heb jij interesse in een bestuursfunctie bij BAJK en wil jij jouw sector vertegenwoordigen? Neem dan contact op met de BAJK-voorzitter Maarten Tessers via maarten@bajk.nl. 

Zie hieronder voor welke sectoren BAJK werkt aan belangenbehartiging!

Sectoren

Akkerbouw

Pluimveehouderij

Kalverhouderij

(glas) Tuinbouw

Melkveehouderij

Varkenshouderij

Contact

Voor elke sector zijn één of meerdere verantwoordelijke BAJK-bestuurders aangewezen die zich inzetten voor een specifieke sector. Onderstaand is een overzicht te vinden van de verantwoordelijk bestuurders;

  • Akkerbouw: Anton Bartelen (anton@bajk.nl)
  • Kalverhouderij: Aafke Meas (aafke@bajk.nl)
  • Melkveehouderij: Lotte van Heesbeen (lotte@bajk.nl), Joey Habraken (joey@bajk.nl) en Ties van Pinxteren (ties@bajk.nl)
  • Pluimveehouderij: Loek van der Locht (loek@bajk.nl)
  • (glas) Tuinbouw: Teun Vereijken (teun@bajk.nl)
  • Varkenshouderij: Cas van Zutphen (cas@bajk.nl) en Jeroen van Genugten (jeroen@bajk.nl)