Arbeidsvoorziening

Voor de jonge boer is het belangrijk dat het bedrijf draaiende blijft en hiervoor is voldoende betaalbare arbeid nodig. Personeel en arbeidspieken komen steeds meer op ons af. Vanwege het grilligere weer heeft een seizoen steeds meer arbeidspieken, die niet of nauwelijks ingevuld kunnen worden met goed personeel. Daarom legt BAJK het verzoek bij de provincie Noord-Brabant neer om:

a. Op het gebied van huisvesting van arbeidsmigranten proactief te overleggen met de agrarische sector en gemeenten om weerstand en belemmeringen weg te nemen en hieraan zo een impuls te kunnen geven. Neem ook een verruiming in beleid en regelgeving voor huisvesting van arbeidsmigranten in overweging.