Boer zoekt Boer Brabant 2023-2024

Een eigen agrarisch bedrijf starten is financieel vaak lastig en helaas krijgen jongeren die vanuit thuis geen boer zijn, vaak niet direct de mogelijkheid om een bedrijf over te nemen. Daarnaast zijn er ook jongeren die vanuit thuis wel op een boerderij zijn opgegroeid, het bedrijf graag over willen én mogen nemen, maar waar de bedrijfslocatie- of omvang ervoor zorgt dat het bedrijf weinig toekomstperspectief heeft. Binnen het project ‘Boer zoekt Boer in Brabant’ wil BAJK de kans van slagen van een match tussen agrarische ondernemers zonder opvolger en potentieel geschikte opvolgers maximaliseren, zodat er een volgende generatie agrarische ondernemers blijft in de provincie Noord-Brabant.

Informatiebijeenkomsten over buitenfamiliaire bedrijfsovername (mei en juni 2023)
Om potentiële overdragers, potentiele opvolgers en erfbetreders te bedienen in hun behoefte aan informatie en advies over buitenfamiliaire bedrijfsovername en het project ‘Boer zoekt Boer’ werden er twee bijeenkomsten – waarvan een gecombineerd met een webinar – georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn evenredig over de provincie Noord-Brabant verdeeld worden, dus: één in West-Brabant en één in Oost-Brabant. Om potentiële overdragers anoniem te bedienen in hun behoefte aan informatie en advies over buitenfamiliaire bedrijfsovername en het project ‘Boer zoekt Boer in Brabant’ is er dus een webinar georganiseerd.

Matchmaking voor drie buitenfamiliaire overnames (september t/m november 2023)
NAJK ziet in de praktijk dat zonder begeleiding bij het maken van een match, verkenningstrajecten tussen bedrijfsoverdragers en -opvolgers vroegtijdig worden beëindigd. Dit omdat zij niet dezelfde uitgangspunten blijken te hebben. Hierdoor krijgt een grote groep gemotiveerde jongeren niet de kans om te ondernemen in de agrarische sector. Dit zijn jongeren die graag willen ondernemen, ondanks de grote vraagstukken en maatschappelijke opgaves die op de agrarische sector afkomen. Ook krijgt een grote groep ondernemers, die soms meer dan 40 jaar hebben gewerkt om hun bedrijf klaar te stomen voor een duurzame toekomst, niet de kans om het bedrijf, hun passie, door te geven aan de volgende generatie. Dit terwijl deze groep ondernemers aangegeven heeft te willen gaan voor een buitenfamiliaire overname. Om ervoor te zorgen dat er meer succesvolle buitenfamiliarie overnames plaats vinden en de verkenningstrajecten tussen bedrijfsoverdragers en -opvolgers dus ook niet vroegtijdig afgebroken worden, is het van belang dat een matchmaker als tussenpersoon wordt ingeschakeld. In totaal wil BAJK samen met NAJK drie matches in Noord-Brabant realiseren. De matchmaking zal in september tot en met november 2023 plaatsvinden.