Klaar voor de toekomst 2022-2023

In het project ‘Klaar voor de toekomst’ bood BAJK haar leden de mogelijkeheid om zich verder klaar te stomen voor de toekomst. Hierbij werd vooral de focus gelegd op het ontwikkelen van ondernemerschapskwaliteiten en persoonskenmerken. Dit omdat het onderdeel kennis vaak al voldoende ontwikkeld wordt bij agrarische vakopleidingen en binnen BAJK-projecten. Daarentegen mag er meer aandacht besteedt worden aan de ontwikkeling van de persoonskenmerken en ondernemerschapskwaliteiten. BAJK vindt het belangrijk dat haar leden een bedrijfsvoering hebben die bij hen en hun kwaliteiten past.
BAJK dag 2022 – LAB-1 Eindhoven
Op 18 november vond de BAJK dag plaats. De aanwezige jongen boeren zagen verschillende sprekers vertellen hoe zij klaar zijn voor de toekomst. Naast Jorrit Dekkers van Rabobank vertelden ook jonge ondernemers Elien Ceustermans, Lotte van de Ven en Robert van Meer over hun ervaringen als jonge ondernemers. Zo werd de een volledig is het diepe gegooid, moest de ander verplicht buiten de deur gaan werken en heeft de ander een hele talenknobbel ontwikkeld om met zijn medewerkers te kunnen communiceren. Ieder moet zo op zijn of haar eigen manier kwaliteiten en persoonskenmerken ontwikkelen om een toekomst te blijven behouden als agrarische ondernemer. Sportcoach Marc Lammers sloot hier met zijn verhaal mooi op aan en gaf door middel van zijn ervaringen aan dat je niet alle omstandigheden kunt veranderen, maar dat je jezelf vooral moet focussen op de dingen waar je wél zelf invloed op hebt. De dag werd geleid door dagvoorzitter Marijke Everts van VanDrie Groep. Het was een interessante en geslaagde dag.
Excuries met de AJK’s:
In het kader van dit project hebben er in 2023 diverse excursie plaats gevonden voor de 11 lokale AJK’s en Brabantse agrarische scholen. Hieronder een overzicht:
      – 30 januari – HAS Green Academie – AB Werkt, ZLTO en ABAB
      –    21 maart –Yuverta – Provincie Noord-Brabant, Curio – Agrifirm, KWS, ABAB en Vlamings
      –    1 maart – AJK Cubar – KWS
      –    2 maart – AJK West-Brabant – Rabobank
      –    3 maart – AJK Oosterhout – Agrifirm
      –    14 maart – AJK Den Bosch – ZLTO
      –    4 april – AJK Oss -Provincie Noord-Brabant
      –    5 april – AJK Uden en Land van Cuijk – ABAB
      –    Nog in te plannen – AJK De Kempen – AB Werkt
      –    25 april en 23 mei – (Glas)tuinbouw jongeren