Klaar voor de toekomst 2022-2023

In dit project ‘Klaar voor de toekomst’ wil BAJK haar leden, de jonge Brabantse boeren en tuinders, klaarstomen voor de toekomst. Hierbij wordt vooral de focus gelegd op het
ontwikkelen van ondernemerschapskwaliteiten en persoonskenmerken. Dit omdat vakkennis, bedrijfskennis en ervaring vaak al voldoende ontwikkeld worden bij agrarische vakopleidingen en naschoolse cursussen. Daarentegen mag er meer aandacht besteedt worden aan de
ontwikkeling van de persoonskenmerken en ondernemerschapskwaliteiten. BAJK vindt het belangrijk dat haar leden een bedrijfsvoering hebben die bij hen en hun kwaliteiten past en dat de Brabantse jonge boeren en tuinders handvatten krijgen om zich klaar te stomen voor de toekomst.

Workshops met BAJK-partners
(november 2022 – maart 2023)
Deze workshop zal betrekking hebben op de vraag hoe Brabantse jonge boeren en tuinders hun bedrijf richting 2040 in kunnen richten en
welke ontwikkelingen op het gebied van
ondernemerschapskwaliteiten en persoons-
kenmerken hiervoor nodig zijn.

BAJK-dag 2022 (november 2022)
Tijdens de BAJK-dag 2022 wil BAJK haar leden op een inspirerende manier enthousiasmeren om naast te investeren in kennis ook te investeren in hun eigen ondernemerschapskwaliteiten en persoonskenmerken. Dit om als jonge boer en tuinder klaar te zijn voor de toekomst. Dit doel wil BAJK behalen door het uitnodigen van succesvolle agrarische ondernemers en
sprekers die denken in kansen en weten dat het belangrijk is om te investeren in ondernemerschap. Het is ook aan hun de taak om BAJK-
leden te inspireren hiermee aan de slag te gaan.

Klik hier om je aan te melden voor de BAJK-dag

Avonden voor plantaardige leden
(november 2022 – maart 2023)
Speciaal voor de sectoren: (glas)tuinbouw en de boom- en plantenteelt worden aankomend seizoen minimaal twee tot maximaal vier
inhoudelijke sectorale avonden georganiseerd met als doel deze sectoren ook op inhoudelijk vlak van voldoende informatie te voorzien, zodat ook deze leden zichzelf kunnen klaarstomen voor de toekomst. Met deze groepen kunnen we ook thema’s, zoals arbeid en huisvesting arbeidsmigranten bespreken en opgepakt