Stem van de jonge boer 2023-2024

Er komt veel op de jonge boer af. Zo wordt er op gemeentelijk, provinciaal en landelijk en Europees niveau veel over de toekomst van de agrarische sector gepraat. Jonge boeren moeten richting de politiek op alle niveau’s zo veel mogelijk hun stem laten horen. Daarnaast is het voor BAJK ook van belang om haar leden goed te informeren over de lopende zaken op het gebied van belangenbehartiging .

Provinciaal Overleg (28 november ‘23, 9 januari ‘24 en 26 maart ‘24)
Tijdens een Provinciaal Overleg komen de lokale AJK bestuurders en de BAJK bestuurders samen. Dit geeft hen de mogelijkheid om de meest actuele zaken rondom belangenbehartiging en de vereniging te bespreken en standpunten ten aanzien van beleid te bepalen.

Belangenbehartigingsavonden (8 november ‘23 en 28 februari ‘24)
Alle BAJK leden worden tijdens een belangenbehartigingsavond uitgenodigd. Tijdens deze avonden worden de meest actuele zaken op het gebied van belangenbehartiging besproken en worden standpunten bepaald.

Ambtenaren op stage (14 juni, 28 juni en 12 juli 2024)
Om ambtenaren een beter beeld te geven van de agrarische sector en de bijbehorende vraagstukken nodigen Brabantse jonge boeren ambtenaren uit op het erf en vice versa. Dit heeft als doel wederzijds begrip creëren en kennismaken tussen ambtenaren en jonge boeren.

Provinciale klankbordgroep (sept 2023 – juni 2024)
Vanuit BAJK is er een groep leden die naast de lokale AJK-bestuurders ook betrokken zijn bij de
belangenbehartiging. Deze groep wordt ook uitgenodigd voor de belangenbehartigingsavond en indien nodig ook voor de Provinciale Overleggen.

Landelijke klankbordgroepen (sept 2023 – juni 2024)
Vanuit BAJK mogen er twee leden in de landelijke klankbordgroepen van NAJK plaatsnemen. Zij vormen de stem vanuit Brabant in deze
klankbordgroepen.

Communicatie (sept 2023 – juni 2024)
Goede interne communicatie heeft een positieve invloed op de ledenbetrokkenheid. BAJK heeft hier dit seizoen extra aandacht voor.