AJK West – Brabant de grootste AJK van Nederland!

AJK West – Brabant is met nu 252 leden de grootste AJK van Nederland geworden! De leden van AJK West – Brabant vertegenwoordigen alle sectoren, van akkerbouw, melkveehouderij, varkenshouderij tot boomkwekerij. De inzet en het enthousiasme van het bestuur maakt dat de vereniging super draait!

Deze super prestatie van AJK West-Brabant wil BAJK samen met het AJK niet zomaar voorbij laten gaan. Dit willen we dan ook gezamelijk vieren. Over hoe we dit gaan doen, worden jullie later nog geïnformeerd.