Waarvoor is het GLB 2023-2027 bedoeld? – Landbouw en Voedsel Brabant

In 2023 is een nieuwe GLB-periode van vier jaar start gegaan. Doel is om de agrarische sector te steunen om toekomstbestendiger te worden en om het platteland te verduurzamen.

Een toekomstbestendige sector is alleen mogelijk met voldoende jonge landbouwers. Daarom krijgt deze groep (tot en met 40 jaar) in het GLB extra steun. Bijvoorbeeld door extra hectarepremie, meer steun voor projecten gericht op bedrijfsinvesteringen en enkele steunregelingen die specifiek zijn bedoeld voor jonge landbouwers. Voor de uitvoering van het GLB hebben de provincies, het Rijk en de Unie van Waterschappen afspraken gemaakt over wie welke subsidieregelingen uitvoert.

Meer weten over mogelijk interessante regelingen de komende maanden? Meer info vindt je via Landbouw en Voedsel Brabant