Ledenverhaal Lotte van Heesbeen – BAJK lid

Mei 2024

Naam: Lotte van Heesbeen
Leeftijd: 28 jaar
Plaats: Vlijmen
Bedrijf: Melkveehouderij

Landbouwgrond is van cruciaal belang voor boeren en tuinders. Grond in eigendom is vaak de kurk waarop een bedrijf drijft. Het fungeert als een stevige buffer, zorgt voor stabiliteit van de bedrijfsactiviteiten, en verminderd afhankelijkheid van externe partijen.

Bij de aankoop van percelen landbouwgronden zien we dat de provincie en waterschappen steeds vaker in concurrentie zijn met boeren. Dat is een slechte ontwikkeling! De eigendom van landbouwgrond moet bij de boer blijven en niet bij de overheid! Daarnaast heeft het een prijsopdrijvend effect waardoor het voor boeren nog lastiger wordt om grond aan het bedrijf te binden. Terwijl de overheid juist de mond vol heeft van extensiveren.

Naast eigendomsgrond is het ook belangrijk dat pachtgronden beschikbaar blijven. Helaas zie je dat door een dergelijk puntensysteem wat de provincie hanteert vooral boeren die bijv. al biologisch of natuur inclusief zijn eerder recht hebben op pachtgronden dan een gangbare boer. Hierdoor vallen gangbare boeren vaak buiten de boot, terwijl zij net als biologische of natuur inclusieve boeren ook bezig zijn om hun bedrijf naar de toekomst toe verder te verduurzamen.

Mijn oproep is dan ook: ‘Zorg voor een gelijk speelveld tussen ondernemers en
neem als overheid geen actieve rol in op de grondmarkt!’