Ledenverhaal Tim de Wit – BAJK lid

Mei 2024

Naam: Tim de Wit
Leeftijd: 23 jaar
Plaats: Waspik
Bedrijf: Melkveehouderij

In 2012 is op een terp onze huidige melkveestal gebouwd. Omdat we in de provincie Noord-Brabant wonen, moesten we een emissiearme vloer leggen met een voorlopige goedkeuring. Vloeren met een definitieve emissiefactor waren er toen nog niet. Een flink hogere investering dan boeren die een stal bouwden in de rest van het land, maar we moesten wel.

Nu weten we meer dan toen. Op deze vloer blijft meer mest liggen dan op roosters, dus zijn onze koeien viezer. Ook glijden ze er makkelijker op uit. Daarnaast blijken onze vermoedens waar en reduceert hij niet de ammoniakuitstoot waar hij op goedgekeurd is.

Als dierenvriend wil ik het beste voor de koeien, maar daar heeft het niet aan bijgedragen. Als natuurliefhebber wil ik zo min mogelijk impact hebben op de omgeving, maar of de natuur hiermee geholpen is, is de vraag. En als ondernemer wil ik graag met een integrale aanpak investeren in ons bedrijf, om het toekomstbestendig te maken. Maar die vloer heeft op alle fronten gefaald en alleen geleid tot extra kosten. De provincie wilde dertien jaar geleden al een voorsprong nemen op Nederland, maar we staan nu juist 1-0 achter. Een ezel stoot zich in het gemeen…

Ik ben bang dat een groot deel van mijn collega’s exact hetzelfde te wachten staat. Veel Brabantse veehouders moeten binnen 73 dagen een vergunning aanvragen, terwijl er onvoldoende juridisch bewezen geschikte en betaalbare stalsystemen beschikbaar zijn. Het is nobel om te zeggen niet te gaan handhaven, maar er een actiegroep in ons land zijn die onmiddellijk een juridische procedure zal starten.

Er is nog steeds geen oplossing voor PAS-melders en de integraliteit van het Brabantse stallenbeleid staat onder druk ten aanzien van toekomstig beleid op het gebied van mest en dierwaardige veehouderij. Gun ons tijd om samen met u na te denken over een realistische en haalbare tijdsplanning waarbij effectieve stappen worden gezet en er nog enigszins toekomst is voor de Brabantse jonge boeren. Durf deze weg te bewandelen.