Zijn jullie klaar voor agrarische bedrijfsovername? – Informatieavond – 15 mei

Via deze weg stelt BAJK graag de sprekers van de fysieke informatie bijeenkomst op 15 mei 2023 om 20:00 uur bij Ons Boerenerf, Banendijk 3, 6034 SV te Nederweert-Eind aan jullie voor:

  • Opvolger Stan Beekmans. In Boerdonk nabij Veghel runnen Theo en Ria Vilier sinds 1987 een vaste plantenkwekerij. Sinds 2018 is Stan Beekmans mee in de V.O.F. gekomen. Een overname buiten de familie dus. Vorig jaar heeft Stan een gedeelte van het bedrijf en de bedrijfswoning overgenomen, en gaan Theo en Ria een stapje terug doen, om dan per 1 september 2025 volledig uit het bedrijf te stappen.
  • Opvolger Arjan van Leeuwen. Arjan, is 40 jaar en getrouwd met Claudia. Samen hebben ze drie jonge kinderen en een vierde op komst. Arjan runt samen met zijn ouders Aad en Diny een vleesvarkens- en akkerbouwbedrijf in Nederweert, Limburg. Arjan werkt sinds 2006 in maatschapsverband met zijn ouders, waarna de bedrijfsontwikkeling in een stroomversnelling kwam. Zo is in dieraantallen stapsgewijs uitgebreid van 2.000 naar ruim 9.000 varkens en is de akkerbouwtak gegroeid van 15 naar ruim 40 hectare.
  • Maria van Boxtel. Maria is praktisch en enthousiast landbouwadviseur. Ze begeleidt ondernemers bij de opstart van een eigen agrarisch bedrijf. Samen met overdragers en overnemers maakt ze de stappen in de overname helder voor iedereen.
    🎬Heb je je nog niet aangemeld voor deze bijeenkomst? Doet dit snel door een mail te sturen naar info@bajk.nl

Uitnodiging – Bedrijfsopvolging – DV

Voorstellen sprekers – BAJK informatiebijeenkomst – 15 mei 2023 – Nederweert-Eind