Jonge boeren en tuinders aan het woord – Maart 2023

BAJK bestuurders aan tafel bij het landbouwakkoord

Afgelopen januari is er begonnen met de onderhandeling voor het landbouwakkoord voor 2040. Het doel van dit landbouwakkoord is om de agrarische sector toekomstperspectief te geven over hoe de sector er in 2040 uit moet komen te zien. Op deze manier kunnen wij als boeren en tuinders invulling gaan geven om de afgesproken doelen in het landbouwakkoord. Deze gaan onder andere over natuur, klimaat en water. De overheid, ketens en consument moeten de agrarische sector helpen met de verduurzaming. Dat zijn de uitgangspunten voor minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV), samen met landbouworganisaties, ketenpartijen en natuurorganisaties voor een landbouwakkoord.

Het NAJK is een van de landbouworganisaties die mag deelnemen aan het landbouwakkoord. Zo is het NAJK vertegenwoordigd aan de hoofdtafel. Hier zit voorzitter van het NAJK Roy Meijer aan tafel. Aan de hoofdtafel wordt er over de punten onderhandeld waar aan de sectortafels geen akkoord over bereikt kon worden. De organisaties die aan de hoofdtafel zitten zijn de organisaties die als ze akkoord gaan met het landbouwakkoord ook hun handtekening erop zetten. Verder is het NAJK vertegenwoordigd aan 5 van de 6 sectortafels, namelijk 1) melkvee- en kalverhouderij, 2) akkerbouw, vollegrondsgroenten en bollenteelt, 3) (glas)tuinbouw en sierteelt, 4) varkenshouderij, en 5) pluimvee. Aan de sectortafel 6) functionele landbouw, korte ketens en kleinere sectoren is het NAJK niet bij aangesloten. De vertegenwoordigers aan de sectortafel vanuit het NAJK  zijn de dagelijks bestuurders met bijbehorende portefeuille. Omdat er binnen het dagelijks bestuur van het NAJK geen portefeuillehouder (glas)-tuinbouw is is het NAJK op zoek gegaan naar iemand binnen het NAJK die deze positie in zou kunnen vinden. Dit zijn uiteindelijk Teun Vereijken (Dagelijks bestuurder BAJK), Robert van Meer (BAJK lid) en Gerben Boom (Voorzitter BAJK) geworden. Samen zorgen ze ervoor dat er altijd 2 personen aanwezig zijn bij de sectortafel om de jonge tuinders te vertegenwoordigen.  Teun Vereijken heeft binnen het BAJK bestuur de portefeuille (glas)-tuinbouw en hebben thuis 50 hectare kas waarin ze jaarrond Tasty Tom trostomaten telen. Robert van Meer heeft samen met zijn broer een eigen tuinbouwbedrijf van 130 hectare met onder andere kassen, tunnels, stellingen en opkweek velden waar ze zacht fruit telen. Gerben Boom is de voorzitter van het BAJK en houdt zich bezig met de belangenbehartiging voor jonge boeren en tuinders. Hij zit aan de sectortafel als politiek/bestuurlijk ondersteuner en is de link met het NAJK bestuur.

De eerste sectortafels stond in het teken van kennismaken met de vertegenwoordigers van alle deelnemende partijen en het secretariaat. Aan alle tafels van het landbouwakkoord zit een onafhankelijk secretariaat met een voorzitter en twee ondersteuners. Hierdoor is het ministerie van LNV net als het NAJK een van de deelnemende partijen. De bijeenkomsten daarna stonden in het teken van het bepalen van een visie voor de desbetreffende sector. Hoe ziet de (glas)-tuinbouwsector er in 2040 uit of hoe willen we dat de sector er in 2040 uit moet zien. Op basis van deze visie zijn de opeenvolgende bijeenkomsten gegaan over wat moet er gebeuren om de opgestelde visie te bereiken, welke acties ondernemen we als sector zelf en wat hebben we van andere partijen (LNV, ketenpartijen en natuurorganisaties) nodig om de visie te bereiken. De komende bijeenkomsten van de sectortafel staan in het teken van afspraken opstellen, vastleggen en bediscussiëren zodat alle partijen zich hierin kunnen vinden. Komen we als sectortafel er over bepaalde onderwerpen niet uit, dan gaan deze naar de hoofdtafel en moet de hoofdtafel tot een compromis zien te komen. Het eindresultaat van de sector tafel is een document met afspraken waarin alle deelnemende partijen zich kunnen vinden. Deze wordt ook naar de hoofdtafel gestuurd zodat deze afspraken opgenomen kunnen worden in het landbouwakkoord.